info

HRS Food contract AB
År 2012 gick vi i tankar om att starta ett företag inom livsmedelsbranschen med inriktning inom slakterinäringen. Året senare, 2013, startades HRS Food contract AB och vi fick vår första kund. Efter det har det gått fort och vi växt, snabbt och starkt. HRS Food contract AB är godkänt av LIVS, är medlem i ALMEGA och följer kollektivavtal.
Vi erbjuder även öppen redovisning vid önskemål.