Styckare/Trimmare Buchers/Trimmers

Vi levererar kvalificerade köttstyckare och trimmare som kan arbeta på försågningsstationer med hängande-, liggande-, eller linjestyckning. Vi kan arbeta och har erfarenhet av linjesystemen Marel och Pacer line och Carni Liberator.
Vi tar antingen pris per kilo, styck eller timme.
Vi arbetar med långtidskontrakt och säsongsarbete.

We offer qualified meat butchers and trimmers that can work on sawing stations with hanging, lying, or line cutting. We can work and have experience of the line systems Marel and Pacer and Carni Liberator.
We take price per kilo, each or hours.
We work with long-term and seasonal work.