Slaktare/Slaughterman

Vi kan erbjuda slaktare med erfarenhet av att slakta nöt, fläsk och lamm.
Vi har personal till hängande- och liggande slakt. Vi har erfarenhet av att arbeta på stora som små anläggningar.

We can provide experienced butcher to slaughter beef, pork and lamb.
We have staff for hanging and lying slaughter. We have experience working on large and small facilities.